loading

logo-spirotech

Interim Customer Service Manager

projecten

Spirotech, Helmond

Spirotech is producent en leverancier van lucht-en vuilafscheiders met een wereldwijd klantenbestand www.spirotech.nl

Uitdaging

Gedurende het voorjaar en de zomer van 2013 kwam de performance van het Customer Service team bij Spirotech sterk onder druk te staan. Dit uitte zich in problemen met uitlevering van orders maar ook in een relatief hoog ziekteverzuim binnen de afdeling.

Oplossing

Yves Gortzak werd gevraagd om tijdelijk leiding te geven aan het Customer Service team. Hij richtte zich op samenwerking binnen het team, afstemming met andere afdelingen, analyse van de werkprocessen en verbeteren van het klachtenproces. Onderdeel van het interim-project was ook het opstellen van een profiel van de nieuwe, definitieve Customer Service manager, en het werven en inwerken van deze persoon, in samenwerking met HR.

Resultaat

Gedurende het interim-project zijn procedures en werkprocessen  aangepast, waardoor het orderproces sterk is verbeterd. Er kan nu sneller en adequater gereageerd worden op de feedback en klachten van klanten. Door de implementatie van het Sales & Operations proces is er een betere afstemming tussen sales en productie. Men kan nu goed inspelen op de vraag van klanten en de beschikbaarheid van de producten.

Lees hier de persoonlijke aanbeveling.