loading

Mijn Skills volgens het DISC profiel

DISC-profiel
Gedrag is wat we dagelijks laten zien, de interactie met onze omgeving. Tevens een heel belangrijke factor in ons dagelijks functioneren. Het gaat hier om het ‘HOE’. Het gedrag wordt in 4 gedragsstijlen weergegeven met daarbij iedere stijl een eigen kleur:

Dominantie       : de wijze waarop men omgaat met problemen en uitdagingen

Invloed             : de wijze waarop men invloed uitoefent op mensen

Stabiliteit          : de wijze waarop men reageert op veranderingen en werktempo

Conformiteit     : de wijze waarop men omgaat met regels opgelegd door derden

DISC

In de staafgrafiek ziet u terug in welke mate ik de verschillende gedragsstijlen hanteer. Je spreekt over het basisgedrag, dit is de stijl die ik van nature hanteer, wanneer ik uit mijn comfortzone wordt gehaald, wanneer aanpassen van gedrag niet of nauwelijks mogelijk is (stresssituaties, vermoeidheid etc.).  Het responsgedrag is het gedrag dat ik vertoon in de huidige werkomgeving.

Circle

Ik heb ook het ‘Success Insights Wheel’ weergegeven. Hierin staan 8 rollen genoemd die veelvuldig in organisaties terug te vinden zijn. De score op de vier verschillende gedragsstijlen bepalen de rol ik wat betreft gedrag heb. De punt geeft de basisstijl aan, het sterretje de responsstijl.

Algemene kenmerken van Yves:

 • Yves is zelfverzekerd, resultaatgericht en heeft een hekel aan verliezen
 • Hij is gericht op uitdagingen
 • Yves is taakgericht en besluitvaardig
 • Hij kan direct en assertief zijn, maar houdt zeker rekening met anderen
 • Hij is een probleemoplosser en troubleshooter
 • Yves prefereert mensen die keuzes bieden boven mensen die oplossingen bieden
 • Hij kan gebrek aan geduld tonen wanneer andere mensen trager communiceren en handelen
 • Yves maskeert zijn gevoelen af en toe met vriendelijke woorden

Waarde van Yves voor de organisatie:

 • Is veranderingsgericht, zoekt naar snellere en betere methodes
 • Is gericht op uitdagingen
 • Zet aan tot actie
 • Heeft gevoel voor urgentie
 • Is spontaan
 • Vertegenwoordigt de organisatie graag naar buiten toe
 • Is een zelfstarter
 • Is zich bewust van deadlines

Spreekt dit profiel u aan en wilt u graag persoonlijk kennismaken, neem dan contact met mij op.